Thiết kế Bộ truyền bánh răng Trong Inventor

 

Mở file mẫu và khởi động chương trình

 1. Chọn project tutorial_files.
 2. Mở tập tin tại vị trí Spur GearsSpurGear.iam.
 3. Trên ribbon, chọn Design tab  Power Transmission panel  Spur Gear. Design Accelerator generators open in the last valid state a component was inserted into the Autodesk Inventor assembly.

  NoteHold the Ctrl key while clicking the Spur Gear command to load the Spur Gears Generator with the default installation data.

Hộp thoại Spur Gears

Khi bạn khởi động chương trình tạo bánh răng mở trong Design tab. Bạn có thể điền chính xác các tham số, xác định vị trí bánh răng, và lựa chọn các phương pháp tính toán.

Thẻ Design được chia thành vài nhóm nhỏ với các tùy chọn:

Common – Thông thường

Khu vực này bao gồm tham số cho cả 2 bánh răng, ví dụ như mô đun (module), góc nghiêng (helix angle).

Danh sách hạ xuống của khung Design Guide (hướng thiết kế) gồm có 5 lựa chọn khả dụng của việc thiết kế và tính toán. Tùy vào sự lựa chọn của bạn ở Design Guide, khu vực chỉnh sửa trong thẻ Design sẽ được kích hoạt. Mỗi cách đều cần những tham số đầu vào khác nhau.

Gear 1, Gear 2 (Gear = Bánh răng)

Khu vực này bao gồm các tham số có thể thay đổi Gear 1 và Gear 2 như số răng (Number of Teeth) hoặc độ dày (Facewidth). Cũng như vậy, các lệnh cho việc xác định vị trí Gear 1 và Gear 2 cũng được đặt ở đây.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng danh sách kéo xuống để xác định dạng của bánh răng được chèn vào: component,feature, hoặc no model.

More Options – Tùy chọn mở rộng

Khi ấn vào biểu tượng   – Lệnh More options, bạn sẽ thấy ở góc dưới bên phải thẻ Design, khi vực với các lựa chọn khác cho việc thiết kế bánh răng được mở. Ví dụ, Nếu bạn chọn Number of Teeth trong khu vực Input Type, nó có nghĩa rằng số răng là một giá trị đã biết trước.

Results – Các kết quả

Click đúp vào dòng kẻ đôi ở bên phải, hoặc nhấn vào biểu tượng mũi tên để hiển thị bảng kết quả với danh sách các giá trị đã tính toán. Các giá trị màu xám nghĩa là các kết quả không hợp với các dữ liệu điền vào trong thẻ Design. Nhấn Calculate để lấy các kết quả cho dữ liệu đầu vào hiện tại .

Các lựa chọn bánh răng

 1. Trong khu vực Common của thẻ Design, chọn Module từ menu hạ xuống của Design Guide. Lựa chọn này giúp ta xác định cái gì làm cơ sở cho việc thiết kế và tính toán. Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ chọn Module làm cơ sở.
 2. Nhấn vào biểu tượng More Options  nằm ở góc dưới bên phải của thẻ Design để mở những tùy chọn mở rộng cho thiết kế bánh răng.
 3. Tại khung Size Type, chọn Module. Nếu bạn thiết kế trong môi trường assembly hệ mét, chương trình sẽ mặc định lựa chọn Module làm tùy chọn mặc định. Nếu bạn thiết kế bánh răng sử dụng đơn vị Anh, chương trình sẽ lựa chọn Diametral Pitch – Bước răng kính.
 4. Trong khu vực Input Type, chọn Number of Teeth. Trong trường hợp này, số răng là một tham số đầu vào.
 5. Trong hướng dẫn này, bạn chèn một feature và một component (phần tử). Chọn Feature tại menu hạ xuống tại khu vực Gear 1. Bánh răng thứ nhất được chèn như 1 feature của trục trong bộ phận lắp ráp.
 6. Chọn Component từ menu kéo xuống tại khung Gear 2. Răng thứ 2 được chèn vào như một bộ phận.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn No Model để chèn một tính toán.

  Lưu ý: Nếu bạn chèn feature, bạn không thể sử dụng Motion cho các bánh răng để xoay chúng. Nó chỉ khả thi nếu bạn chèn 2 phần tử.

Place the Gear – Đặt bánh răng

 1. Để xác định vị trí Gear 1, chọn Cylindrical Face trong khung Gear 1.
 2. Trong cửa sổ đồ họa, lựa chọn mặt hình trụ như trong hình dưới.

  Chú ý: Đường kính của bộ phận nằm trên trục phải bằng hoặc lớn hơn so với đường kính ngoài của bánh răng.
 3. Nhấn vào lệnh Start plane để xác định “start plane” – mặt phẳng khởi tạo trong “assembly” –  bộ phận lắp ráp.
 4. Trong cửa sổ đồ họa, chọn start plane như trong hình bên dưới.

  Lúc này sẽ xuất hiện Gear 1 để kiểm tra trước khi tạo tại vị trí đã xác định.

Leave a Reply