Thiết kế các mảnh áo giầy trong Delcam ShoeMaker

Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào phần .AO GIAY

Tiếp tục chọn vào lệnh Create Shoe-Piece .AO GIAY1

Chọn vào các vùng để tạo các mảng áo giầy như hình.

AO GIAY2

 

Sau đó, nhập các thông số như hình sau.

AO GIAY3

Sau đó chọn vào lệnh Create piece edge-treatment .AO GIAY4

Chọn vào các đối tượng như hình sau.

5

 

Sau đó, chúng ta chọn vào biểu tượng lệnhAO GIAY46 để sao chép các tuỳ chỉnh từ mảnh áo giầy này sang mảnh áo giầy khác.

Xuất hiện hộp chọn, ở đây chúng ta chọn vào tất các các mục như hình sau.

AO GIAY7

Sau đó chọn vào mảng áo giầy phía bên kia như hình.

AO GIAY8

Làm tương tư cho các mảnh áo giầy còn lại, kết quả chúng ta sẽ có các mảnh áo giầy như hình sau.

AO GIAY9

Leave a Reply