Home Hướng dẫnNX Thiết kế dựng hình chi tiết trên phần mềm unigraphics nx8

Thiết kế dựng hình chi tiết trên phần mềm unigraphics nx8

by admin
74 views

Hướng dẫn bạn sử dụng đường spline làm tham chiếu để tạo các mặt phác thảo trên đó, và tạo các tiết diện cần quét. Bạn sẽ học được  cách ràng buộc, quản lý kích thước và vị trí của các phác thảo trong nx8 sao cho phù hợp và đúng vị trí.

HƯớng dẫn vẽ cán dao cạo:

Bài viết liên quan

Leave a Comment