Home Hướng dẫnShoeMaker Thiết kế đường may chỉ trong Delcam Shoemaker

Thiết kế đường may chỉ trong Delcam Shoemaker

by phuong_adv
93 views

Chọn vào mảnh áo giầy cần tạo đường chỉ, sau đó chọn vào các đường viên để xác định  vị trí cần tạo đường may.

SHOMARKER

Sau đó, chọn vào lệnhSHOMARKER1 , lúc này sẽ xuất hiện các đường may theo các đường mà chúng ta đã chọn ở bước trước như hình sau.SHOMARKER2

Để thay đổi loại đường may, chúng ta chỉ cần chọn vào đường may muốn tạo, kéo rê vào đường may muốn thay đổi như hình dưới đây.

SHOMARKER3

Các bạn có thể thay đổi các đường may này theo ý muốn cho đến khi hoàn thành bước này.

SHOMARKER4

Bài viết liên quan

Leave a Comment