Home Hướng dẫnShoeMaker Thiết kế đường viền dây trong Delcam ShoeMaker

Thiết kế đường viền dây trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
79 views

Sau đó, chúng ta chọn vào phần Pipe DAY dùng để tạo ra các đường viền dây trên các mép vải.

Chọn vào lệnhDAY1 , lệnh này cho phép các bạn có thể tự do vẽ các đường viền dây này tại bất kỳ vị trí nào trên giầy.DAY2

DAY3

Chọn vào lệnhDAY4 , ở đây chúng ta có thể tạo các đường viền dây dựa theo việc lựa chọn đường dẫn.

DAY5

DAY6

Sử dụng hai tuỳ chọn sau để thay đổi kích thước của đường viền dâyDAY7

Cuối cùng, chúng ta sẽ có kết quả tương tự như hình sau

DAY8

Bài viết liên quan

Leave a Comment