Thiết kế Inventor 2012 nâng cao

Inventor 2012 nâng cao Phần này cung cấp cho bạn với một cái nhìn toàn diện vào các tính năng và các tùy chọn cho việc thiết kế nâng cao trong Autodesk Inventor. Các chủ đề bao gồm: Phác họa 3D, tạo đường cong, nâng cao Fillets, quét nâng cao, Lofts, Ribs, Multibody Parts, Dự thảo, văn bản, Decals và nhiều hơn nữa. Nếu bạn đã từng sử dụng Essentials Inventor hoặc đangtìm hiểu làm thế nào tạo mô hình hình học phức tạp trong Inventor, đây là khóa học dành cho bạn!

THời lượng 110 phút, dung lượng 700 Mb

Nội dung đĩa

12adpart1 12adpart2 Tất cả video đều có giảng giải tiếng Việt chi tiết đi kèm Video mẫu:

80k/DVD

 

Leave a Reply