Thiết kế jdpaint_ Lên hình nổi bằng màu

Color Relief(8) phím tắt: Shift + F(lên khối bằng màu)

VÍ DỤ: vẽ bông hoa có nhị, tô màu hoa và màu nhị 2 màu khác nhau

Chọn

ty4

Hiện bảng

ty5

1.tick Real Height để chọn độ

2.điền độ cao vào: Height

3.Tick color (chọn màu đã tô hoa để lên khối)

4.tick add(để lên khối nổi)

5.tick vào màu hoa 1 phát chuột trái rồi tick 1 phát chuột phải

ty6

Nó chỉ lên khối màu đã tô cùng màu với màu đã chọn

Thông số:

– Free Height: chiều cao tự do

– Read Height: chiều cao biết được

– Limited Height: chiều cao được giới hạn

-0.Line : lên khối thẳng

-0.Are: lên khối bo

– Abgle 45: lên khối nghiêng 45độ

-Base Height: độ cao chân khối

-Smooth Num: độ bo của chóp( giá càng trị lớn càng bo)

-Color:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

-Combination Mode

Add : cho nổi lên

Subtract: cho lõm xuống

Leave a Reply