Thiết kế Jdpaint_Chuyển hình ảnh về hình gốc

Make two Image the Same Resolution (làm hình ta lỡ tay phóng to trở lại ảnh gốc)

Trước tiên phải có 2 hình.VÍ DỤ: ta lỡ phóng to ảnh chim cánh cụt mà không nhớ ảnh gốc là bao nhiêu XY=?

gj4

Chọn

gj5

Muốn cho hình nào về ảnh góc thì Nhấp ảnh đó sau.

Nhấp vào 1ảnh bất kỳ (ví dụ ảnh con ngựa) Rồi Nhấp vào ảnh cần cho về góc (ví dụ ảnh cánh cụt)

LÀ:

gj6

Leave a Reply