Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Thiết kế jdpaint_Tạo hình vành khuyên

Thiết kế jdpaint_Tạo hình vành khuyên

by phuong_adv
103 views

Torus (khối bánh còng)

sf13

Hiện bảng

sf14Kết quảsf15

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

sf16

Thông số:

Torus

-B radius : bán kính ngoài

-S radius : bán kính trong

Mesh

-B R Dir:20 khía dọc theo chiều y

-S R Dir:10 khía  ngang theo chiều x

Base Point(tọa độ hiển thị khối tròn trên mặt phẳng viền xanh da trời)

X Dir: tọa độ X

Y Dir: tọa độ Y

Z Dir: tọa độ Z

Bài viết liên quan

Leave a Comment