Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Thiết kế jdpaint_Tạo khối trụ trên jdpaint

Thiết kế jdpaint_Tạo khối trụ trên jdpaint

by phuong_adv
8 views

Cylinder (khối lăng trụ tròn)

sf5

Hiện bảngsf6

Kết quả

sf7

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed (OpenGL) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

sf8

Thông số:

Height : chiều cao

-Radius: Bán kính

Mesh

-HT dir: mặc định

-Cir :20 khía dọc xuốn theo chiều y

-Dia Dir: mặc định

Base Point(tọa độ hiển thị khối tròn trên mặt phẳng viền xanh da trời)

X Dir:tọa độ X

Y Dir: tọa độ Y

Z Dir: tọa độ Z

Bài viết liên quan

Leave a Comment