Home CAD/CAMProe/Creo Thiết kế Khuôn sử dụng Creo Parametric 2.0

Thiết kế Khuôn sử dụng Creo Parametric 2.0

by admin
101 views

tải xuống (1)

Ứng dụng Khuôn cung cấp các công cụ để tạo ra một mô hình khuôn từ đầu đến cuối sử dụng quá trình thiết kế khuôn trong Creo Parametric 2.0. Trong khóa học này, bạn sẽ học làm thế nào để tạo, chỉnh sửa, và phân tích khuôn linh kiện và lắp ráp. Bất kỳ thay đổi thực hiện cho các mô hình thiết kế tự động truyền cho các thành phần nấm mốc và các bộ phận lắp ráp. Bạn cũng sẽ làm thế nào để tạo ra các thành phần chiết xuất thức phản ánh hình học của mô hình thiết kế, cùng với cân nhắc độ co, thích hợp soạn thảo, tính năng khuôn, và hệ thống làm mát. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn về quá trình thiết kế khuôn và làm thế nào để tạo ra các sản phẩm đúc bằng cách sử dụng khuôn trong quá trình thiết kế.
ava_creo4
http://www.shtp-training.edu.vn/wp-content/uploads/2013/08/ava_creo4.jpg
Vào cuối mỗi module, bạn sẽ hoàn thành một tập hợp các câu hỏi để củng cố những chủ đề then chốt từ modun.

 

 

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment