Home CAD/CAMSolidWorks Thiết kế khuôn trong Solidwork

Thiết kế khuôn trong Solidwork

by admin
23 views


Thiết kế khuôn là một ứng dụng thú vị của Solidworks, tuy không mạnh mẽ như ProE nhưng cũng đủ dùng để thiết kế những bộ khuôn không quá phức tạp, cùng với các add-in như MasterCam4Solidwork thì khả năng ứng dụng Solidworks ngày càng được nâng lên rõ rệt, các bạn thử tìm hiểu chức năng này qua những ví dụ sau nhé.Đầu tiên ta làm quen với chức năng thiết kế khuôn trong Solidworks qua ví dụ đơn giản sau:Ví dụ, ta cần đúc 1 chi tiết là khối đặc hình trụ, nhưng ta không quan tâm tới độ dốc đúc và nó như sau:
Ví dụ, ta cần đúc 1 chi tiết là khối đặc hình trụ, nhưng ta không quan tâm tới độ dốc đúc và nó như sau:
4975802053_9b915dff3b

Bài viết liên quan

Leave a Comment