Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Thiết kế mẫu jdpaint_Kết hợp hình khối

Thiết kế mẫu jdpaint_Kết hợp hình khối

by phuong_adv
16 views

Combine(làm khối nhỏ nằm dưới khối lớn nổi lên bề mặt khối lớn)

Trước tiên phải có 2 khối VÍ DỤ:

qe1

Đặt ngôi sao vào hình tròn ta sẽ thấy…khối nhỏ nằm dưới sẽ bị khuất

qe2

Để làm nổi ngôi sao lên ta chọn

qe3

Hiện bảngqe4

Meshes To be Combined là phần ta Nhấp khối cao(ví dụ hình tròn)

Base Mesh là Phần ta Nhấp khối nhỏ(phần đáy muốn cho nổi lên)ví dụ ngôi sao

Nhấp Add là nổi Kết quảà

qe5

Nhấp cut là cắt

Kết quảà

qe6

Bài viết liên quan

Leave a Comment