Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Thiết kế ngược Rapidform_ Lệnh Revolve

Thiết kế ngược Rapidform_ Lệnh Revolve

by phuong_adv
93 views

qs1 qs2

Ẩn mô hình rắn bằng cách nhấn Ctrl + 3 trên bàn phím.

Các lưới bằng cách nhấn Ctrl + 1 trên bàn phím.

2.3. Extrude Cut

2.3.1.   tạo thêm một mặt phẳng.
Nhấn vào  (Ref. Plane) trên thanh công cụ.
thiết lập Method thành Extract. Chọn nút   (Filter Regions) trên thanh công cụ  Select Filter ở phía dưới trong khu vực đồ họa. Chọn khu vực sau đây và nhấp vào nút OK. Mặt phẳng Plane 1 được chiết ra từ ​​một khu vực được lựa chọn. Mặt phẳng này sẽ được sử dụng để tạo ra một sketch từ mặt trên.

qs3

Bài viết liên quan

Leave a Comment