Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Thiết kế ngược Rapidform_Quét dữ liệu từ file Import

Thiết kế ngược Rapidform_Quét dữ liệu từ file Import

by phuong_adv
31 views

Nhấn vào Insert > Import trên thnah menu và chọn file Bottle.stl file ở đường dẫn

se5 se6

Bài viết liên quan

Leave a Comment