THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ MÁY SỬ DỤNG PHẦN MỀM PRO/ENGINEER VERSION 5

Tác giả: Lê Cung
NXB: Xây dựng    Số trang:228
KT: 19 x 26,5 cm    TL: 580 g    Xuất bản:  2011
Giá bán: 73,000đ      Giá gốc:73,000đ
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ THIẾT KẾ CƠ CẤU SỬ DỤNG Pro/ENGINEER
1.1. Khái quát về modun Mechanism Design của phần mềm Pro/ENGINEER
1.2. Cơ cấu và phân tích chuyển động
1.3. Các khả năng của Mechanism Design
1.4. Chế độ thao tác
1.5. Giao diện của Mechanism Design

Chương 2. THAO TÁC LỆNH LẮP RÁP CƠ CẤU TRONG ASSEMBLY DESIGN
2.1. Các modun của Pro/ENGINEER được sử dụng khi thiết kế cơ cấu
2.2. Khởi động Pro/ENGINEER và tạo file lắp ráp
2.3. Lắp ghép các chi tiết thành cơ cấu
2.3.1. Thao tác lệnh lắp ghép cơ cấu trong bảng điều khiển Component Placement
2.3.2. Tập hợp các liên kết định sẵn trong Assembly Design
2.4. Cách lắp ráp một chi tiết
2.5. Các kiểu ràng buộc lắp ráp