Home Chuyên ngànhThiết kế ngược Thiết kế Rapidform_ Lệnh Extrude

Thiết kế Rapidform_ Lệnh Extrude

by phuong_adv
74 views

Nhấn vào nút xa1 (Extrude) trên thanh công cụ. Chọn Sketch 2 (Mesh) làm Sketch cơ sở. Kiểm tra tùy chon Cut.

xa2

Sau đó nhấn nút  OK để tháot lệnh.

xa3

2.4 Extrude Merge

2.4.1  Mesh Sketch Mode
Nhấn nút  Mesh Sketch trên thanh công cụ để bắt đầu lệnh chia lưới phác thảo Mesh Sketch.

xa4

Cây hộp thoại sau xuất hiện;

xa5

Chọn mặt phẳng trên của khối đặc trong mục  Base Plane  làm mặt phẳng vẽ phác thảo.
chú ý:
Bạn có thể chọn các đơn vị phẳng (Ref.Plane, Face, region, Sketch hoặc vv…)làm mặt phẳng  vẽ phác thảo

Bài viết liên quan

Leave a Comment