Thiết kế sản phẩm – Vẽ Cầu thang trong SolidWorks

Video gần nửa tiếng đồng hồ sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế sản phẩm – thiết kế cầu thang trên Solidworks.

7

Ở đây, chúng ta sẽ được đi qua các lệnh trong môi trường Sketch : Line, Rectangular, Circle, Fillet, Chamfer, Mirror, Pattern các lệnh nâng cao như Helix, Spiral,..v..v.., đồng thời sẽ được học qua phần ghi kích thước và các ràng buộc trong không gian giữa các đối tượng này. Sau đó các bạn sẽ sử dụng các lệnh tạo khối 3D trong phần Features như: Extruded, Revolve, Sweep,..v..v.. để tạo thành chi tiết hoàn thiện.

Leave a Reply