Thiết Kế Sản Phẩm Với Unigraphics NX4 (Bài tập)

 

Thiết Kế Sản Phẩm Với Unigraphics NX4

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Số trang: 382 Hình thức bìa: Mềm
Kích thước: 18×25.5 cm Ngày xuất bản: 07 – 2007
Trọng lượng: 650 gram
(Chi tiết về phí vận chuyển)
Giá bìa: 40.000 VNĐ
Giá bán: 40.000 VNĐ