Home Hướng dẫnShoeMaker Thiết kế Style-Line trong Delcam ShoeMaker

Thiết kế Style-Line trong Delcam ShoeMaker

by phuong_adv
166 views

Chọn vào phần Style-line STYE.

Chèn hình ảnh vào môi trường Delcam ShoeMaker.

Chọn vào lệnh Hide Stencil ToolbarSTYE1 , sau đó chọn vào biểu tượng lệnh .STYE2

Lúc này xuất hiện một cửa sổ, chọn vào hình ảnh cần đưa vào. Tuỳ chỉnh hình ảnh sao cho tương ứng với form giầy như hình.

STYE3

Nhấp chọn vào lệnh Sketch Style-line STYE4 để vẽ các đường viền theo hình ảnh vừa đưa vào.

Cuối cùng chúng ta sẽ có được các đường viền như hình dưới đây.

 

STYE5

Bài viết liên quan

Leave a Comment