thiết kế Surface với module Shape Studio – NX

hướng dẫn thiết kế các sản phẩm mang kiểu dáng Surface phức tạp bằng module Shape Studio của NX . Trong tài liệu hướng dẫn cách triển khai từng lệnh thiết kế Surface trong module , ngoài ra còn kèm thêm hướng dẫn một vài bài thực hành về mặt phức tạp.
Shape_Studio_11

Leave a Reply