Home Hướng dẫnHD Ansys Thiết lập đơn vị trong ansys designmodeler

Thiết lập đơn vị trong ansys designmodeler

by admin
313 views

Thiết lập Working Units
• Chọn Unit menu pops up sau khi DM khởi động
– luôn sử dụng đơn vị xử lý:
• đơn vị xử lý thiết lập trong Workbench được sử dụng
– luôn sử dụng đơn vị được chọn:
• đơn vị được chọn từ bảng được sử dụng
– cho phép hỗ trợ mô hình lớn:
• tạo mô hình lớn trong ô bounding 1000 km3.
• đơn vị không thể thay đổi giữa chừng.

don vi ansys

Bài viết liên quan

Leave a Comment