Thư viện kỹ thuật của NX8.5 (NX 8.5 Engineering DataBase)

NX 8.5 Engineering DataBase được dùng chủ yếu cho các ứng dụng khuôn mẫu và khuôn dập, giúp giảm thời gian thiết kế lại nhờ các công cụ hỗ trợ từ đó giảm tối đa chi phí. Các bước thực hiện được trình bày từng bước từ thiết ké sản phẩm phù hợp đến các chức năng nâng cao để đảm bảo việc thay đổi thiết kế được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo được chất lượng khuôn yêu cầu.

Dung lượng 1,05 Gb, 1DVD  

Giá : 50.000vnđ

Các giải phảp thiết kế đồ gá và dao cụ cập nhật mới nhất trong NX 8.5 Engineering DataBase giúp giảm thời gian thiết kế, tiết giảm chi phí đáng kể cho các nhà sản xuất, chế tạo. Các giải pháp của NX 8.5 Engineering DataBase áp dụng hàng loạt các quy trình tự động cho tất cả các ngành công nghiệp. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức từ nền công nghiệp và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất. NX 8.5 Engineering DataBase có đầy đủ công cụ cho toàn bộ quá trình xử lí khuôn: từ thiết kế sản phẩm, đến đặt layout, thiết kế dao cụ và đánh giá dụng cụ:
– NX8.5 Mold Wizard Engineering DataBase
– NX8.5 Die Design Engineering Database
– NX8.5 Die Wizard (EDW) Engineering Database
– NX8.5 Progressive Die Wizard (PDW) Engineering Database

Yêu cầu: Máy chạy hệ điều hành Vista hoặc Win 7 và phải cài đặt trước phiên bản NX8.5 ( của SSQ)

Nội dung đĩa:

nx8.5data