Home CAD/CAMSolidcam Thực hành gia công khuôn với solidcam 2013 ( Nâng cao)

Thực hành gia công khuôn với solidcam 2013 ( Nâng cao)

by admin
79 views

Mô tả sản phẩm

Tài liệu này giúp khách hàng có thể thực hành gia công các loại khuôn khác nhau với solidcam 2013, phần mềm tích hợp gia công với solidworks,

Với các bài tập khuôn chi tiết đi kèm, người học dễ dàng giải quyết được các khó khăn trong quá trình thực tế, các quy trình gia công này đều hoàn chỉnh và đầy đủ do đó người học sẽ học được rất nhiều loại quy trình gia công được áp dụng cho từng loại chi tiết khác nhau.

bai khuon solidcam

Số trang: 140 trang

Giá: 130.000 vnd.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu quá trình gia công khuôn…………….4

Chương 2: Khai báo các thành phần của chi tiết…………..12

Chương 3: Lập quy trình gia công…………..24

Chương 4: Gia công thô…………..45

Chương 5: gia công tinh…………..87

Chương 6: các lưu ý khi gia công khuôn …………..112

Nội dung file mẫu: trừ trang

khuon slcam

Bài viết liên quan

Leave a Comment