Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Thực hành jdpaint_ lên khối với hình ảnh lấy từ file

Thực hành jdpaint_ lên khối với hình ảnh lấy từ file

by phuong_adv
83 views

Image Texture

1.1>Bitmap to mesh (lên khối với hình ảnh lấy từ file)

bh1Trước tiên lấy ảnh từ fileàImportàImage

Hiện bảng

bh2

Chọn 1 ảnh (bất cứ hình nào mà bạn có) ví dụ:

bh3

Chọn

bh4

Nhấp vào ảnh muốn lên khối

Hiệnbh5

Kết quảbh6

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

bh7

Thông số:

Black Highest : cho nổi phần màu đen

White Highest: cho nổi phần màu trắng

Height: độ cao khối

Bài viết liên quan

Leave a Comment