Home Hướng dẫnHD Ansys Thực hiện hoàn chỉnh một bài phân tích trong ansys như thế nào?

Thực hiện hoàn chỉnh một bài phân tích trong ansys như thế nào?

by admin
39 views

Bất cứ công đoạn kỹ thuật nào cũng cần một phương pháp, các bước tiến hành, dù bạn mới bắt đầu làm quen hay đã sử dụng phải tuân thủ các quy trình này, vì các phần mềm dù có lập trình tốt đến cỡ nào thì cũng phải tuân theo quá trình nhất định.
Với quá trình thực hiện rất nhiều dự án đề tài lớn nhỏ về ansys, chúng tôi xin đưa ra quy trình tính toán như dưới, tất nhiên là chúng tôi cố gắng ghi càng chi tiết càng tốt, khi bạn thực hiện, bạn có thể gộp nhiều quy trình thành một cho dễ nhớ hoặc có thể bỏ qua nếu bạn đã nằm lòng trình tự tính.
elvis
1.Làm bài tính mới.
Utility Menu > File > Clear & Start New > chọn OK > Yes (bắt đầu soạn thảo mới …)•
2.Định nghĩa tên, tiêu đề bài toán (Jobname).
Tên (Name): nếu không cần đọc lại dữ liệu từ “Resume From” (Thidu.db) thì không cần đặt tên cho bài toán để tránh tình trạng đĩa chứa dữ liệu bị đầy. Tên cũng không quá 8 ký tự
Tiêu đề (Title): tiêu đề để giải thích, ghi chú khi xuất dữ liệu dạng đồ họa.
3.Định hướng bài tính (Preferences).
Sự chọn lựa dưới đây đều bị ảnh hưởng bởi công việc chọn lựa module tính toán ở phần khởi động chương trình ANSYS®. Trong phần này, chúng ta xác nhận thêm một lần nữa khả năng tính toán của chương trình, có thể để mặc định.
a. Chọn lựa kiểu bài tính:
Chọn lựa có thể là: tính toán cấu trúc {Structural), tính toán nhiệt (Thermal), tính toán cơ lưu chất (ANSYS Fluid, FLOTRAN CFD), tính toán từ trường (Magnetic- Nodal, Magnetic-Edge), tính toán về điện (Electric).
b. Phương pháp chia lưới – dạng xâp xỉ:
+ Phương pháp “h-Method” là phương pháp chia lưới với bậc đa thức không đổi. Nó thường đòi hỏi sự tạo lưới phần tử phải thật tốt. Dùng giải các bài toán câu trúc ANSYS® đã mặc định phương pháp này.
+ Phương pháp “p-Method“ là phương pháp chia lưới với bậc đa thức thay đổi. Dùng cho tính toán cấu trúc tĩnh-tuyến tính (linear structural static analyses). Có được lời giải khá chính xác ngay ưong trường hợp tạo lưới phần tử thô (coarse mesh).
c. Tính toán động lực học: có thể chọn lựa dạng tường minh hoặc dạng ẩn (LS-DYNA Explicit / Implicit).
4.Xây dựng mô hình bài toán (Pre-processingphase).
Để tạo ra mô hình bài tính, chúng ta thực hiện các bước sau (ví dụ cho các bước này được trình bày trong phần 3.3 của chương này):
a. Định nghĩa kiểu phần tử (Element Type): tùy kết câ’u, trạng thái tải trọng mà chọn phần tử hợp lý, tham khảo thư viện phần tử. Khi cần phải chọn thêm vài chức năng khác nữa của phần tử này thì vào các Key options…
b. Các hằng số {Real Constants).
c. Đặc trưng vật liệu (Material Props).
Phần mở đầu 3. cấu trúc bài tính trong ANSYS®
d. Đơn vị do người sử dụng thống nhâ’t và hiểu ngầm.
e. Tạo mô hình tính (nút và phần tử).
– Tạo các nút trước, các phần tử sẽ tùy theo các nút mà tạo ra. Cách này ít dùng, chỉ thích hợp cho những bài tính có dạng hình học đơn giảnễ
– Tạo các nút và các phần tử từ các điểm chính (Keypuints), đường (Lines), diên tích (Areas), thể tích (Volumes) theo các hàm trong ANSYS®. Cách này thông dụng hơn.
– Tạo mô hình hình học trong CAD, sau đó chuyển mô hình vào ANSYS® để tính loán và xử lý kết quả. Cách này thích hợp cho các bài toán có tính chất hình học phức tạp thường gặp trong kỹ nghệ.
5.Đặt tải trọng, điều kiện biên và tính toán (Processingphase).
Chúng ta có thể đặt tải trọng và điều kiện biên trong phần “Pre-processing”.
Đặt điều kiện biên và tải trọng (Boundary conditions – Loads).
6.Giải bài toán (Solution).
Chọn kiểu tính toán, sau đó thực hiện công việc tính toán.
7.Khảo sát và xử lý kết quả (Post-Processing phase).
a. Đặt (set) các bước và các bước con, cần thiết cho bài tính theo thời gian.
b. Xem kết quả {Review the Results).
Kết quả về chuyển vị được xuất trực tiếp. Các kết quả nội lực, biến dạng, ứng suất được suy ra từ kết quả chuyển vị (lập bảng trong phần xử lý kết quả).
8. Lưu dữ liệu vào đĩa.
Dữ liệu của mô hình tính được lưu trong tập tin có phần mở rộng “*.db“
Kết quả của bài tính kết cấu thì lưu trong tập tin có phần mở rộng “*.rst”. Bài tính nhiệt thì lưu trong tập tin có phần mở rộng “*.rth”.
9.Đọc lại dữ liệu đã lưu.
Khi có nhu cầu đọc lại dữ liệu đã lưu thì thực hiện bước:
Utility Menu > File > Resume from

Advance-Cad.com

Bài viết liên quan

Leave a Comment