Tiện mastercam x7

Cung cấp các kiến thức hoàn chỉnh về phần thiết kế trước khi bắt đầu lập trình gia công.
Phần gia công tiện sẽ giúp bạn gia công nhanh chóng các chi tiết có dạng tròn xoay. Bạn sẽ dễ dàng thực hiện chúng trong công việc thực tế.
bên dưới là nội dung của giáo trình tiện.

Có thể đến trực tiếp trung tâm để mua, hoặc đặt hàng trực tiếp trên trang web.
WWW.TRANYEN.COM

0tien-mx7-198x300

Số trang: 180 trang
Giá 120.000 vnd.

Nếu bạn mới bắt dầu nghiên cứu phần mềm mastercam mà lại dùng phiên bản mới nhất thì tài liệu này sẽ rất cần cho bạn, tài liệu sẽ hướng dẫn bạn hoàn chỉnh các thao tác dựng hình 3D, và giới thiệu qua đầy đủ tính năng của phần tiện trên mastercam x7, hướng dẫn từng bước để bạn dù chưa biết gì về các phần mềm 3d hoặc phần mềm gia công, thậm chí bạn không phải là dân kỹ thuật cũng có thể hiểu được, từ đây bạn có thể dễ dàng nghiên cứu thêm các tài liệu nâng cao nếu dùng cho các sản phẩm gia công khó, hoặc có thể dùng ngay nếu sản phẩm đơn giản.
Cung cấp các kiến thức cơ bản đến nâng cao phần tiện 2D-3D mastercam

Mục lục:

I. Giới thiệu chung về cad/cam 3
II. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MASTERCAM 5
1. Giới thiệu phần mềm mastercam x7 7
a. Giao diện mastercam X7 7
b. Một số phím tắt trên Mastercam: 16
c. Các phím chức năng: 16
d. Sử dụng công cụ giúp( Help) 17
2. Các lệnh vẽ Mastercam 2D 18
a. Tạo điểm- POINTS 19
b. Vẽ đoạn thẳng-Line 22
c. Vẽ cung _ Đường tròn : Arc 25
d. Các lệnh vẽ khác 31
e. Các lệnh vẽ nhanh khối 3D 56
3. Các lệnh hiểu chỉnh 2D 63
4. Các lệnh vẽ nhanh 72
5. Các mặt phẳng thể hiện : 86
6. Một số bài tập áp dụng 88
III. Lập trình gia công trên Mastercam 92
1. Tổng quan Cam 92
2. Lựa chọn kiểu máy 92
3. Mở và nhập tệp làm việc. 93
4. Thiết đặt thuộc tính máy. 94
IV. Lập trình tiện trên Mastercam 97
1. Chu trình tiện mặt đầu 97
2. Chu trình tiện thô 107
3. Chu trình tiện tinh 114
4. Chu trình tiện cắt rãnh 127
5. Chu trình tiện ren 134
6. Chu trình cắt đứt 139
7. Các chứa năng phụ trợ khác 147
8. Bài tập ví dụ lập trình Tiện 150
Mục lục
I. Giới thiệu chung về cad/cam 3
II. GIỚI THIỆU PHẦN MÈM MASTERCAM 5
1. Giới thiệu phần mềm mastercam x7 7
a. Giao diện mastercam X7 7
b. Một số phím tắt trên Mastercam: 16
c. Các phím chức năng: 16
d. Sử dụng công cụ giúp( Help) 17
2. Các lệnh vẽ Mastercam 2D 18
a. Tạo điểm- POINTS 19
b. Vẽ đoạn thẳng-Line 22
c. Vẽ cung _ Đường tròn : Arc 25
d. Các lệnh vẽ khác 31
e. Các lệnh vẽ nhanh khối 3D 56
3. Các lệnh hiểu chỉnh 2D 63
4. Các lệnh vẽ nhanh 72
5. Các mặt phẳng thể hiện : 86
6. Một số bài tập áp dụng 88
III. Lập trình gia công trên Mastercam 92
1. Tổng quan Cam 92
2. Lựa chọn kiểu máy 92
3. Mở và nhập tệp làm việc. 93
4. Thiết đặt thuộc tính máy. 94
IV. Lập trình tiện trên Mastercam 97
1. Chu trình tiện mặt đầu 97
2. Chu trình tiện thô 107
3. Chu trình tiện tinh 214
4. Chu trình tiện cắt rãnh 227
5. Chu trình tiện ren 234
6. Chu trình cắt đứt 239
7. Các chứa năng phụ trợ khác 247
8. Bài tập ví dụ lập trình Tiện 150

Nội dung mẫu từ trang 98-117

Có thể xem ở dạng hình ảnh hoặc pdf, nếu xem không được thì có thể load về để xem đầy đủ.

tien01-tile

Leave a Reply