TIFF Toolkit 2.0

GIỚI THIỆU

TIFF Toolkit là công cụ hữu ích giúp bạn nén các tập tin hình ảnh TIFF thành kích thước nhỏ hơn, hợp nhất nhiều tập tin hình ảnh TIFF thành một tập tin hoặc chia ảnh TIFF nhiều trang thành những trang đơn lẻ. Với công cụ này, người dùng không chỉ được xem trước mỗi tập tin hình ảnh TIFF thêm vào ứng dụng, mà còn được phóng to hoặc thu nhỏ hình ảnh. Công cụ cũng hỗ trợ xem trước các kích thước hình ảnh phù hợp nhất sau khi phóng to hoặc thu nhỏ.
TIFF Toolkit

Tính năng chính:

  • Có 5 loại phương pháp nén trong công cụ, bao gồm cả LZW, Zip, PackBits, G3 và G4. Bạn có thể sử dụng TIFF Toolkit để làm giảm kích thước của tập tin TIFF gốc bằng bất cứ phương pháp nén, giúp bạn lưu trữ hoặc chuyển các tập tin hình ảnh nén nhanh hơn.
  • Nếu bạn không muốn trình duyệt, lưu hoặc chuyển hình ảnh TIFF từng cái một, hãy sử dụng công cụ để kết hợp nhiều hình ảnh TIFF thành một. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, các ứng dụng có thể kết hợp trong thời gian ngắn.
  • Chia nhiều tập tin hình ảnh TIFF thành những trang riêng biệt. Ứng dụng này cũng cho phép bạn lưu trữ các hình ảnh TIFF được tách ra trong một mục mới được tạo ra.
  • Chuyển đổi PDF scan để có thể chỉnh sửa tài liệu Word hoặc RTF hàng loạt.
  • Hiển thị số trang của một tập tin TIFF nhiều trang.
  • Có khả năng tự động đổi tên tập tin hình ảnh TIFF đầu ra.
  • Xem hình ảnh thu nhỏ TIFF trong cửa sổ xem trước.
  • Nhấp chuột phải để có được những thông tin chi tiết về hình ảnh TIFF.
  • Những ứng dụng dòng lệnh có thể được gọi từ một script hay ứng dụng web để xử lý các tập tin TIFF hàng loạt.