Home TÀI LIỆU Tìm hiểu những lỗi ràng buộc lắp ráp trên Inventor và cách khắc phục

Tìm hiểu những lỗi ràng buộc lắp ráp trên Inventor và cách khắc phục

by admin
42 views

Khi lắp ráp ta phải sử dụng các ràng buộc để tạo liên kết giữa các thành phần, và một thành phần liên kết với một hoặc nhiều đối tượng do đó việc quá ràng buộc sẽ rất dễ xảy ra, và để khắc phục những lỗi khi ràng buộc hoặc hạn chế chúng ta phải làm gì, video này sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc này.

2014-10-28 11-00-06 AM

Bài viết liên quan

Leave a Comment