Video hướng dẫn về tính năng tùy chỉnh màu sắc nâng cao trong Illustrator.

aa

Thời lượng 3 giờ 45 phút, trình độ nâng cao

Phần mềm sử dụng: Illustrator CS5
Có file thực hành đi kèm

Các bài học trong víeo sẽ tập trung hướng dẫn về tính năng: advanced color – tùy chỉn hmàu sắc nâng cao trong Illustrator, bắt đầu bằng việc làm thế nào để tạo và lưu một màu chính xác và tập hợp chúng thành một nhóm mẫu trích sẵn bằng cách sử dụng bản hướng dẫn màu của Illustrator. Từ đó, chỉ dẫn cách sử dụng hộp thoại edit colors – biên tập màu để có nhiều tùy chỉnh cho màu hơn. Tiếp theo là bằng cách nào hộp thoại tương tự này có thể mở rộng và sử dụng để không chỉ chỉnh lại màu cho một ảnh mà còn giảm được số lượng các màu gần giống nhau cho từng nhiệm vụ. Từ đây các bạn sẽ học vài phương pháp khác để chuyển đổi tác phẩm sang grayscale tức tùy chỉnh độ xám trên hình. Cuối cùng sẽ tổng kết bài học bằng viêc tìm hiểu các tùy chọn mở rộng của Kuler để tích hợp vào qui trình làm việc và cung cấp cho một số lượng gần như không hạn chế các màu đơn, hòa sắc theo ý muốn từ các màu đã tạo ra.

Tác giả:
Eddie Russell

1. Giới thiệu tổng quan 01: 11
2. Tạo hòa sắc với bảng hướng dẫn color guide panel 09: 16
3. Chọn và biên tập màu với trong hộp thoại Edit color 10: 53
4. Chỉnh lại màu cho tác phẩm với hộp thoại Recolor artwork 10: 15
5. Giảm số lượng màu với hộp thoại Recolor artwork 10: 48
6. Chuyển ảnh sang chế độ Grayscale để tùy chỉnh, thêm bớt độ xám. 07: 24
7. Tích hợp Kuler với Illustrator 07: 30

aa1

40k/DVD

Phan Văn Bảo

Leave a Reply