Home Hướng dẫnHD Ansys Tính khối lượng và moment quán tính ansys

Tính khối lượng và moment quán tính ansys

by admin
113 views

Catapal
Các lệnh XSUM tính toán và cho ta biết các thông số hình học của đôi tượng hình học chỉ định:
KSUM: cho biết vị trí trọng tâm, moment quán lính với 1 điểm chọn trước
LSUM: cho biết chiều dài, trọng lâm, moment quán tính của đường thẳng.
ASUM: cho biết diện tích, trọng tâm, moment quán tính của 1 mặt.
VSUM: cho biết thể tích, trọng tâm, moment quán tính của 1 khôi.

Bài viết liên quan

Leave a Comment