Home Hướng dẫnHD Ansys Toàn bộ các lệnh trên menu của ansys designmodeler

Toàn bộ các lệnh trên menu của ansys designmodeler

by admin
13 views

 

 

 

 

 

 

22-08-2014 4-46-46 CH

 

Phần này giúp các bạn hình dùng toàn bộ các lệnh mà phần modul ansys modeler có, để có thể nắm qua khả năng của phần mềm.

Từng lệnh chi tiết sẽ được hướng dẫn ở các bài trên mục HD Ansys.

Bài viết liên quan

Leave a Comment