Tổng hợp bộ 5DVD video hướng dẫn công nghệ tiện đầy đủ nhất

Với thời lượng hơn 10 tiếng sẽ hướng dẫn đầy đủ các công nghệ tiện được sử dụng, phương pháp tiện, các loại máy tiện và chức năng. Học xong dvd này , mọi người tìm thêm dvd cnc tiện nữa là có thể nắm chắc mảng gia công tiện.
cncpm

200.000 vnd/5DVD

Leave a Reply