Tổng hợp DVD phần mềm và hướng dẫn Ansys

Nếu muốn tìm danh sách phần mềm cadcam khác thì mọi người vào link tập hợp này:  ALL DVD CADCAM SOFTWARE 

RIêng tài liệu và video hướng dẫn riêng cho từng modul thì 50.000 vnd/DVD ví dụ như Fluents, ICepak, polyflow,..
 

Dưới đây là danh sách DVD các phiên bản của Asys nếu bạn nào không có thời gian để down hoặc không muốn mất thời gian tìm kiếm link và phải chờ đợi thì đây là giải pháp nhanh và hiệu quả nhất.

 

Hướng dẫn sử dụng Ansys 13 từ cơ bản đến nâng cao

DVD_ Phần mềm tính toán mô pỏng vật lí ANSYS Multiphysics 13 32bit

ANSYS Products v14.5 Multilingual (x86 / x64) | 4.93 GB / 6.35 GB

DVD-Mô đun tích hợp ANSYS nCode DesignLife 14.0 32bit

DVD_ Mô đun tích hợp cho lĩnh vực điện điện tử ANSYS HFSS 13.0.2 + tài liệu hướng dẫn

 DVD_Mô đun mô phỏng điện từ Ansys-Maxwell-15.0-x64 | 689.7 mb

DVD cài đặt Ansys Products v14 32 bit/64 bit | 7.20 GB

ANSYS 13.0 SP2.0 32bit & 64bit 

 Ansys 11 32bit/64bit

ANSYS 11 32Bit ISO | 1.7 GB |64Bit ISO | 1.2 GB cho máy cấu hình yếu

 Ansys Products 12.1 ADDON | 957 MB

ANSYS v12.1 Magnitude x32 Final (2009) | 3.39GB

Ansys 12.1 RC2 Win64 | 4.3 GB/ANSYS v12.0 x86   Win App | 2.8Gb

ANSYS HFSS 12 | 280Mb

ANSYS R12 Training | RS | 1.2 GB

ANSYS 11 32Bit ISO | 1.7 GB |64Bit ISO | 1.2 GB

Ansys Multiphysics™ V11 For Win32 DVD | 3GB | 61x50MB

ENGINEERING SOFTWARE SERIES VOLUME 3 ANSYS WORKBENCH 10 SP 1 WINDOWS OS | ENGLISH | SIZE 600 MB