Tổng hợp DVD phần mềm và hướng dẫn Pro Engineer , Creo

 
 giacongkhuonproe5
FIle cài đặt 50k, hướng dẫn giá cả tùy vào modul.
 
File cài đặt:
PTC Creo Elements/Pro 1.0 M020  | 4 Gb
 PTC Creo Elements/Pro 2.0 U110 32bit & 64bit | 3.5 Gb
 Pro Engineer Wildfire 2,3,4,5  32bit & 64bit  (3,5Gb cho mỗi loại 32 hoặc 64 bit)
 PTC Pro Engineer WildFire v3.0 M060  | 1.5 GB
 PTC Pro Engineer Wildfire 4.0 M110 Win32 | 2.96 GB
 PTC Pro Engineer Wildfire 4 M170 Win64 DVD | 2.90 GB
 PTC Pro Engineer Wildfire 4.0 M180 32bit & 64bt | 3.0 Gb & 3.0 Gb
 PTC PRO ENGINEER WILDFIRE 5 M060   Win 32: 3.07 GB | Win 64: 3.17 GB
 PTC Creo Elements/Pro 5.0 M110 32bit & 64bit | 3.2 Gb & 3.3 Gb
  PTC CreoElements/Pro 1.0 M010 Help Center | 668.4 mb
 PTC Creo Schematics 2.0 M010 (x86) | 493 MB
 PTC CREO ILLUSTRE 2.0 ISO-LZ0 | 1.22GB
 Creo Expert Moldbase Extension (EMX) 6.0 M030 | 514.3 mb
 Phầm mềm Creo Expert Moldbase Extension ( EMX) 7.0  | 617 MB
 Plugin thiết kế khuôn cho Creo2.0_Expert Moldbase Extension 8.0 F000
 Plugin thiết kế khuôn dập Pdx v7.0 cho Creo/Proe
 PTC Creo Schematics (ex Routed Systems Designer) 2.0 M010 | 517.1 mb
Tài liệu hướng dẫn CREO /PROE
Tài liệu hướng dẫn Creo chính hãng Help Center   | 1.4Gb
 Trọn bộ DVD video hướng dẫn EMX 6.0
  Tổng hợp CD hướng dẫn Proe đầy đủ  13 CD
 Trọn bộ sách hướng dẫn Proe 2.o của thầy Lê Trung Thực  8 Cuốn
 DVD hướng dẫn mô phỏng cơ cấu Mechanism đầy đủ  1.3 Gb

 Tổng hợp tài liệu chuyên môn pdf chất lượng nhất và đầy đủ nhất về proe    |  1.4 Gb
Nhấp vào hình của mỗi tài liệu để xem chi tiết nhất: