Tổng hợp DVD phần mềm và hướng dẫn Solidcam

solicamcaidat
Solidcam là phần hỗ trợ gia công rất tốt cho phần mềm solidworks, sau khi cài đặt solidcam sẽ tích hợp sẵn trên giao diện phần mềm solidworks, chỉ cần bạn chuyển qua tab là có thể sử dụng ngay mà không phải mở phần mềm hay làm thao tác nào khác.