Home Hướng dẫnDelcam Feturecam Tổng quan về gia công cắt dây với Delcam FeatureCAM

Tổng quan về gia công cắt dây với Delcam FeatureCAM

by admin
72 views

Giới thiệu tính năng cắt dây 2 trục và 4 trục, các quy trình liên quan khi lập trình cắt dây với phần mềm Feature Cam. Để giải thích thì không gì hiệu quả hơn video, video sub Việt để ai cũng có thể xem và hiểu được nội dung chỉnh, ngắn gọn xúc tích.
featurecam edm
Chọn chế độ HD để xem rõ hơn.

Bài viết liên quan

Leave a Comment