Home Hướng dẫnHD Ansys Tổng quan về giao diện ansys workbench

Tổng quan về giao diện ansys workbench

by admin
315 views

Các tùy chọn trong Toolbox sẽ hiện tất cả các hệ thống mà bạn được cấp phép.

“Analysis Systems” tạo khuôn chứa tất cả các hệ thống riêng (ứng dụng) để phân tích
(ví dụ Geometry + Mesh + Solver + Post-Processor)
Component Systems là các khối tạo riêng cho từng giai đoạn phân tích “Design Exploration”
Tạo công cụ cho thiết kế tùy chỉnh và hiểu được phản ứng thông số

23-08-2014 10-12-26 SA

Bài viết liên quan

Leave a Comment