TopoRelax 1.0 cho 3Ds Max (Tiện ích hiệu chỉnh lưới trong 3ds Max)

TopoRelax

TopoRelax 3ds Max là ứng dụng hiệu chỉnh mắt lưới mà vẫn bảo toàn thể tích của mô hình. TopoRelax thực hiện dựa trên cơ sở co lưới chứ không giống như các hiệu chỉnh lưới thông thường vì sẽ ảnh hưởng đến thể tích lưới. Vì vậy, TopoRelax là công cụ thích hợp để thao tác lưới nhanh mà vẫn đảm bảo các tiêu chíbảo toàn về thể tích, khối lượng ….

Nhưng ưu điểm của TopoRelax 1.0

  1. Bạn không cần phải lo lắng về thể tích mắt lưới bị thay đổi .
  2. Bạn nhận được một lưới bề mặt dạng tứ giác (quad) phân bố đều và đẹp.
  3. Bạn có thể hài lòng về chất lượng lưới mịn đẹp.

Trường hợp bạn nên sử dụng TopoRelax:

  1. Khi bạn muốn có một lưới quad phân bố đều cho phục vụ cho điêu khắc.
  2. Khi bạn muốn thao tác hiệu chỉnh lưới trực tiếp trên mô hình
  3. Khi bạn muốn làm mịn một mạng lưới để loại bỏ các phần không mong muốn.

Một số hình ảnh minh họa về TopoRelax 1.0

Df72p pepu5fnyrt a2210b2648633e59c1b17d5f0a85d179

Price:  50k  1 CD