Home Hướng dẫnHD Ansys Trình tự làm việc cơ bản của ansys workbench

Trình tự làm việc cơ bản của ansys workbench

by admin
138 views

Kéo Analysis System vàoProject Schematic để thiết lập tiến
trình làm việc bao gồm tất cả các bước cần thiết cho việc phân tích.
Tiến trình làm việc từ trên xuống.
Khi hoàn thành từng giai đoạn, biểu tượng phía bên phải thay đổi

23-08-2014 10-15-28 SA

 

Hoặc cũng có thể theo cách dưới đây:

Tuy nhiên, 1 phân tích cũng có thể được chuẩn bị rất tốt bằng cách chọn từng Component Systems cần thiết cho phân tích, và liên kết chúng với bộ kết nối

23-08-2014 10-17-04 SA

Bài viết liên quan

Leave a Comment