Home Hướng dẫnNX Trình tự xuất chương trình sang máy CNC với unigraphics NX

Trình tự xuất chương trình sang máy CNC với unigraphics NX

by admin
83 views

postprocess_machine1
Ở thanh công cụ Operations , click Post Process , hoặc chọn Tools→Operation Navigator→Output→NX Post Postprocess.

Những hệ thống máy liên quan sẽ xuất hiện ở danh sách, ở đây bạn chọn máy phay 3 trục tương ứng hoặc các máy mà bạn đang sử dụng.
Postprocess trong nhóm Postprocessor , chọn MILL_3_AXIS

Ở mục Output File , click Browse và dẫn đến vị trí file muốn lưu.
Nhập tên rồi nhấn OK để xác định thư mục lưu.

Tiếp theo là setting đơn vị cho thông số gia công, thiết lập là mm ở phần setting của post processor
Nhấp OK và lưu lại.

Bài viết liên quan

Leave a Comment