Trọn bộ DVD hướng dẫn học SolidWorks 2007-2012

61c18feec4c352b5bc383b38841ca9bd

Đây là bộ sưu tập của các khóa học bằng video từ SolidProfessor, là bộ sưu tập toàn diện nhất gồm các video hướng dẫn cho SolidWorks, CAMWorks, 3DVia Composer.
Thông qua các bài học video từ SolidProfesso, bạn sẽ hiểu và thao tác thật dễ dàng các chức năng của SolidWorks,kèm theo đó, các file mẫu được đính kèm cho mỗi chuyên đề cho phép sửa chữa các bài học theo định hướng của người dùng trong việc giảng dạy và xây dựng các kỹ năng cần thiết cho việc học tập độc lập.

Nội dung trong DVD

835f9b3b99b4dd2f20b53335793364f3

4e7b55007b43f59966770ed4007a67e1

9312fc11bb042ecd0cae9742594ba877

08ea51439e2b9d676057fa8b023d4156

Dữ liệu Video các chuyên đề trong DVD

7ffd48e393256f71b03ee13de013f299

Một số hình ảnh trích từ clip

1cf8253082e6f7438588df33275a69b5 956a0a74e651eeba6accb19846ec53f1 b73d44646b4492d1c8f1057058646bfe 85f71480dd112bd7cdfa161fde0fcb9e

Price:  50k  1 DVD