Home Điện-Điện tử Trọn bộ phần mề cơ điện tự động Ni Developer Suite

Trọn bộ phần mề cơ điện tự động Ni Developer Suite

by yen_ty
73 views

Ni Developer Suite 2012 Ds2
Ni Developer Suite 2012 Ds2 | 20.6 GB

NI Developer Suite bao gồm hầu như toàn bộ nền tảng phần mềm NI. Khi tạo ra một hệ thống phát triển NI Suite,\, trong đó có tất cả các công cụ lập trình có mục đích chung mà bạn cần. Sau đó, tùy thuộc vào ứng dụng của bạn, bạn chọn từ bất kỳ tùy chọn ứng dụng cụ thể.
Với phương pháp này, bạn có thể tạo ra một hệ thống phát triển NI Suite đáp ứng nhu cầu ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn phát triển, bạn chỉ có thể thêm một tùy chọn bổ sung cho hệ thống của bạn.

Price: 250k/ 7DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment