Home Uncategorized Trọn bộ tài liệu pdf học SQL Server 2012

Trọn bộ tài liệu pdf học SQL Server 2012

by yen_ty
64 views

SQL Server 2012 eBooks Collection [PDF]-OMNiSCiENT

SQL Server 2012 eBooks Collection
English | PDF | 35 books | 1.078 GB

Microsoft SQL Server là hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu quan hệ phát triển bởi hãng phần mềm khổng lồ Microsoft. Nhờ vào hệ quản trị Cơ Sở Dữ Liệu này,giao dịch trong các ngân hàng,thị trường cổ phiếu,thông tin nhân sự.. của các doanh nghiệp luôn hoạt động trơn tru và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng cũng như giá trị đầu tư ban đầu.

Đối với các lập trình viên chuyên nghiệp, nắm vững và vận hành tốt hệ cơ sở dữ liệu Microsoft SQL gần như là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà tuyển dụng và là nền tảng cơ bản để chuyển tiếp sang các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ khác như: Oracle, postgresql hay MYSQL.

 

Dưới đây là list tài liệu của Microsoft SQL Server 2012

 • Apress Beginning SQL Server 2012 Administration (2012).pdf
 • Apress Beginning SQL Server 2012 for Developers 3rd (2012).pdf
 • Apress Expert Performance Indexing for SQL Server 2012 (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 Administration 2nd (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 BI Solutions (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 Practices (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 Relational Database Design and Implementation (2012).pdf
 • Apress Pro SQL Server 2012 Reporting Services 3rd (2012).pdf
 • Apress Pro Spatial with SQL Server 2012 (2012).pdf
 • Apress SQL Server 2012 Data Integration Recipes (2012).pdf
 • Apress SQL Server 2012 Integration Services Design Patterns (2012).pdf
 • Apress SQL Server 2012 Query Performance Tuning 3rd (2012).pdf
 • Apress SQL Server 2012 T-SQL Recipes, A Problem-Solution Approach 3rd (2012).pdf
 • Microsoft Press Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases (2012).pdf
 • Microsoft Press Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, Training Kit (Exam 70-463) (2012).pdf
 • Microsoft Press Introducing Microsoft SQL Server 2012 (2012).pdf
 • Microsoft Press Programming Microsoft SQL Server 2012 (2012).pdf
 • Microsoft Press Querying Microsoft SQL Server 2012 Training Kit, Exam 70-461 (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012 Analysis Services, The BISM Tabular Model (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012 High-Performance T-SQL Using Window Functions (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012, Pocket Consultant (2012).pdf
 • Microsoft Press SQL Server 2012, Step by Step (2013) [beta-release].pdf
 • Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Integration Services, An Expert Cookbook (2012).pdf
 • Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Performance Tuning Cookbook (2012).pdf
 • Packt Publishing Microsoft SQL Server 2012 Security Cookbook (2012).pdf
 • Packt Publishing SQL Server 2012 with PowerShell V3 Cookbook (2012).pdf
 • Packt Publishing Whats New in SQL Server 2012 (2012).pdf
 • Wrox Press Beginning Microsoft SQL Server 2012 Programming (2012).pdf
 • Wrox Press Knights Microsoft SQL Server 2012 Integration Services 24 Hour Trainer (2013).pdf
 • Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Administration (2012).pdf
 • Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Integration Services (2012).pdf
 • Wrox Press Professional Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (2012).pdf

 

80k/DVD

Bài viết liên quan

Leave a Comment