Trọn bộ video hướng dẫn maya cho người mới bắt đầu

3DMotive : Maya Beginner?s Course Vol.1-5 | 5.39 GB
3DMotive : Maya Beginner?s Course Vol.1-5 | 5.39 GB 
English | AVC 1280×720 15 fps | AAC 125 Kbps 44.1 KHz | 5.39 GB

Trọn bộ hướng dẫn các bạn cách sử dụng maya, các công cụ có trong phần mềm này để thiết kế mô hình cũng như xử lí hậu kỳ để cho ra sản phẩm mà bạn mong muốn.

80k/2DVD

Leave a Reply