Trung tâm đào tạo cad cam tại Đồng Nai

cad cam Dong Nai

khoa hoc cad cam dong nai

Với mong muốn mở rộng địa bàn đào tạo cadcam nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người học cũng như khách hàng công ty, Trung tâm công nghệ Advance Cad có cung cấp các khóa học cad cam cho các cá nhân tại khu vực Đồng Nai, tuy nhiên thời hạn khai giảng một lớp thường mất hai tháng nên nếu bạn muốn có lớp học sớm, có thể đăng ký trước để chúng tôi sắp xếp phòng và giảng viên theo yêu cầu của học viên.

6 Comments

  1. Lê tat Thành November 6, 2014
  2. Trần Văn Tuấn January 2, 2015
  3. truong van giang May 19, 2015
  4. truong van giang May 19, 2015
  5. truong van giang May 19, 2015
  6. tran duong phi July 26, 2015

Leave a Reply