Từ điển tốt nhất hiện nay_Long man Dictionary of Contemporary English, 5th

Long man Dictionary of Contemporary English, 5th Edition DVD-ISO
Long man Dictionary of Contemporary English, 5th Edition DVD-ISO | 2.87 GB

Đây là từ điển tối ưu nhất cho những ai muốn học từ vựng, câu và các thành ngữ, câu thường dung trong tiếng anh, từ điển này có thể dung trên máy tính, smart phone các thiết bị cầm tay như PDA.
Một số thông tin của từ điển:
 
Gồm 230.000 từ, câu và các cụm từ khó
165.000 ví dụ dựa vào cách dung tiếng anh thực tế
Trên 18.000 từ đồng nghĩa trái nghĩa
Định nghĩa rõ rang và phân biệt 2000 từ vựng thường dung
Hơn 65000 từ láy
Rất nhiều kết cấu ngữ pháp và định nghĩa khác tích hợp kèm theo
Có thể xem đầy đủ những mục con của từ điển này ở dưới hình.
Dung lượng gần 3 Gb có thể thấy độ khủng của từ điển này.
 
 

 50k/dvd