Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Tự học jdpaint_ Tạo gân lá lõm nhám

Tự học jdpaint_ Tạo gân lá lõm nhám

by phuong_adv
79 views

Drived Smearing (tạo gân lá lõm nhám)

Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D

Ví dụ:

hl1

Chọn

hl2

Hiện bảng

hl3

1.Click vào vector cần làm.

Kết Quả: Coarse

hl4

Kết quả: Fine

hl5

-Stroke Type:(các dạng lõm)

Same Size: đoạn lõm bằng nhau

Big Head Small Tail: đầu to đuôi nhỏ

Small Head Big Tail:đuôi nhỏ đầu to

Big Head: to hai đầu

Big Mid:to ở giữa

5>Drived Erasing(xóa gân lá)

lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D

ví dụ:

hl6

Chọn

hl7

Hiện bảng

hl8

1.Click vào vector cần xóa

Kết quả:

hl9

-Color Mask:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

 

-Brush Stroke:(các dạng lõm)

Same Size: đoạn lõm bằng nhau

Big Head Small Tail: đầu to đuôi nhỏ

Small Head Big Tail:đuôi nhỏ đầu to

Big Head: to hai đầu

Big Mid:to ở giữa

Bài viết liên quan

Leave a Comment