Tự học jdpaint_Làm nổi hình chóp nón

Diamind hole (làm nổi hình chóp nón)

Trước tiền phải có nền phẳng hoặc nền khối và vòng tròn

Ví dụ:  sj1

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

sj2

Chọn

sj3

Hiện bảngsj4

Pick one meshàNhấp lưới

Pick circles hoặc points à Nhấp vòng tròn.Kết quả

sj5

Muốn coi khối  thì từ 2D display(GDI) à Shaed(OpenGL) ..Đè ctrl và di chuyển chuột để xem 3D

sj6

Base R chiều cao

Add:nổi

Cut: âm

Leave a Reply