Home Hướng dẫnMẫu Jdpaint Tự học jdpaint_Tạo gân lá thẳng đứng

Tự học jdpaint_Tạo gân lá thẳng đứng

by phuong_adv
76 views

3>Drived Punching( nổi gân lá thẳng đứng)

Lấy lại bông hoa lúc đầu lên khối Shift+R và Shift+D

ví dụ:

ho1

Chọn

ho2

Hiện bảng

ho3

1.Chỉnh các thông số

2.Click chuột trái váo vector cần nổi

Kết quả:

ho4

Thông số:

-Bề rộng nổi ( phím A-S: to–nhỏ)

-Effect:

Uniformm: nổi lên tính từ nền

Absolute: nổi lên tính từ nền

Highest: nổi lên tính từ khối

Lowest: nổi lên tính từ khối

Center: nổi lên tính từ khối

-Height:chỉnh độ cao

-Step: bậc,nấc(tăng giá trị sẽ tạo ra khoảng cách)

-Color Mask:

0.Ignore: màu nào cũng làm việc được

0.Color: chỉ làm việc với màu đã chọn

0.Not Color: chỉ không làm việc với màu đã chọn và làm việc với tất cả màu còn lại

-Brush Stroke:(các dạng nổi)

Same Size: đoạn lõm bằng nhau

ho5

Big Head Small Tail: đầu to đuôi nhỏ

ho6

 Small Head Big Tail:đuôi nhỏ đầu to

ho7

  Big Head: to hai đầu

ho8

 Big Mid:to ở giữa

ho9

Bài viết liên quan

Leave a Comment